Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przed upadłością firmę może uchronić tylko postępowanie restrukturyzacyjne, przyznające zagrożonym bankructwem przedsiębiorcom określone narzędzia. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przewidziano cztery rodzaje restrukturyzacji. W zależności od tego, jakie postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wybrane, dla dłużnika będzie się to wiązać z określonymi obowiązkami i uprawnieniami. Jakie są w takim razie rodzaje restrukturyzacji? […]

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia przeszkód w przewozie?

Ustalając zasady i warunki współpracy z kontrahentem, firmy przewozowe powinny zadbać również o staranne uregulowanie przypadków związanych z wystąpieniem przeszkód w przewozie. W ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym przeszkody te dzielą się na przeszkody w wykonaniu przewozu zgodnie z pierwotnymi ustaleniami oraz przeszkody w wydaniu przesyłki. Jak należy postępować, gdy dojdzie do tego rodzaju zdarzeń? Przeszkody […]

Praca kierowcy w porze nocnej. O tym należy wiedzieć!

Analizując pracę kierowcy zawodowego w porze nocnej, nie możemy poprzestać wyłącznie na Kodeksie pracy, bowiem czas pracy kierowców jest regulowany również przez odrębną ustawę – ustawę o czasie pracy kierowców. Kiedy mamy więc do czynienia z pracą kierowcy w porze nocnej i jak powinno ustalać się wynagrodzenie takiego pracownika?   Jak porę nocną definiuje ustawa […]

Czym jest licencja spedycyjna i jak ją otrzymać?

Licencja spedycyjna, oficjalnie nazywana licencją na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób, jest jednym z podstawowych i kluczowych dokumentów funkcjonujących w sektorze TSL. Licencją spedycyjną powinny legitymować się wszystkie firmy, które chcą świadczyć usługi z zakresu planowania i organizacji przewozów drogowych dla przewoźników. Jak w takim razie można ją uzyskać? Jakie wymagania należy spełnić? Licencja […]

Od 17 lutego br. obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Od 17 lutego 2024 roku obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych. Zmiany te nastąpiły na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, które to uchyliło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. O czym powinni […]

Praca kierowcy zawodowego w nadgodzinach. Prawidłowe zasady rozliczania

Kierowcy zawodowi, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Zachodzi tu jednak pewna różnica, ponieważ w przypadku tej grupy poza przepisami ustawy Kodeks pracy zastosowanie znajdzie również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. W jakich przypadkach możliwe są nadgodziny kierowcy i jak powinno się je rozliczać? Powołując […]

Kto musi płacić podatek od środków transportowych?

Właściciele i posiadacze określonych pojazdów ciężkich, których DMC przekracza 3,5 tony, są zobligowani do tego, by każdego roku płacić od nich podatek, nazywany podatkiem od środków transportowych. Czym dokładnie jest podatek od środków transportowych i na jakich zasadach należy go uiszczać? Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z […]

Co w przypadku zmiany treści umowy przewozu?

W trakcie wykonywania umowy przewozu może zdarzyć się, że na skutek zaistnienia różnych okoliczności, osoba uprawniona będzie zmuszona wprowadzić do niej pewne zmiany. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że każda taka zmiana pociąga za sobą określone skutki i nie może prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów. Istota umowy przewozu sprowadza się do tego, że przewoźnik […]

Licencja wspólnotowa – kiedy jest wymagana?

Fakt, iż przewoźnik może wykonywać przewozy drogowe na terenie kraju, nie oznacza automatycznie posiadania uprawnień do swobodnej działalności za granicą. Chcąc wykonywać zarobkowo międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, jak również osób, niezbędna jest do tego właśnie tytułowa licencja wspólnotowa. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Ile będzie to kosztować? Kto musi legitymować się licencją wspólnotową? […]

List przewozowy w transporcie krajowym i międzynarodowym

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że jednym z najważniejszych dokumentów stosowanych w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, pozostaje list przewozowy. Mimo iż w rzeczywistości z przepisów nie wynika bezwzględny, absolutny obowiązek jego wystawiania, to jednak funkcje, jakie zostały mu w nich przypisane, powodują, że posługiwanie się listem przewozowym jest bardzo dobrą i wysoce rekomendowaną praktyką. Co […]