LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Audyty transportowe

Jedną z usług oferowanych przez naszą kancelarię LEGAL INTERMODAL jest przeprowadzanie audytu odnoszącego się do różnych obszarów prawa w przedsiębiorstwie transportowym. Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu, a także ciągłemu doskonaleniu umiejętności praktycznych wypracowaliśmy dla naszych Klientów kilkanaście kategorii audytów. W zależności od wybranego modułu są one przeprowadzane przez członków naszego zespołu, posiadających najlepsze kwalifikacje w danej dziedzinie. Realizacja poszczególnych modułów audytu transportowego pozwala na konwalidację wszelkich naruszeń oraz uchybień, stwierdzonych w trakcie kontroli.

W ramach podejmowanych czynności dokonujemy kompleksowej i profesjonalnej oceny sytuacji prawnej każdego przedsiębiorstwa, a także poddajemy szczegółowej analizie sposób prowadzenia dokumentacji.

Mogą Państwo zdecydować się na następujące audyty oraz dowolnie łączyć ze sobą poszczególne moduły:

 • Audyt dokumentacji przedsiębiorstwa;
 • Audyt dokumentacji kierowców;
 • Audyt ewidencji czasu pracy;
 • Audyt środków trwałych;
 • Audyt  pośrednictwa w przewozie rzeczy;
 • Audyt paliwowy;
 • Audyt poziomu zabezpieczeń od potencjalnych roszczeń pracowniczych (kierowców);
 • Audyt kompetencji stanowiskowych pracowników;
 • Audyt wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania);
 • Audyt przed kontrolny PIP;
 • Audyt przed kontrolny ITD;
 • Audyt przed kontrolny US.

Dlaczego warto zlecić przeprowadzenie audytu?

Przedsiębiorcy, którzy powierzą naszej kancelarii przeprowadzenie audytu, zyskają m.in.:

 • Dokładną oraz wnikliwą analizę i ocenę dotychczasowych działań;
 • Dodatkową ochronę prawną;
 • Wskazanie poziomów ryzyka w danych obszarach oraz szans na powodzenie w planowanych transakcjach/działaniach;
 • Wiedzę o tym, w jaki sposób zwiększyć zyski z działalności, przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych strat.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy powinni zdecydować się na audyt prawny?

Przeprowadzenie audytu jest szczególnie zalecane przy:

 • Zmianach osobowych w zarządzie;
 • Zapowiedzianej kontroli organów państwowych;
 • Wprowadzaniu zmian w rozwoju firmy lub przyjętej polityce działalności;
 • Przekształcaniu działalności gospodarczej lub przejęciu przedsiębiorstwa;
 • Nabyciu akcji lub udziałów w spółce;
 • Rejestracji nowych znaków towarowych.
KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne