Nasze mocne strony.


Oferujemy wysokiej klasy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa transportowego.
Pomoc prawną i doradztwo świadczymy na terenie całej Polski.

PRAWO TRANSPORTOWE

PRAWO MORSKIE

 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
 • Konwencja o prawie morza z 1982.
 • Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji.
 • Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
 • Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków oraz inne nowe sposoby ochrony środowiska morskiego.
 • Konwencja o prawie morza z 1982 r.
 • Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 1991 r.
 • Ustawa o izbach morskich z 1961 r.
 • Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z 2012 r. (wyciąg).
 • Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1995 r.
 • Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z 2002 r.
 • Międzynarodowa konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim z 1979 r. (wyciąg).
 • Ustawa o bezpieczeństwie morskim z 2011 r.
 • Ustawa o wyposażeniu morskim z 2004 r.
 • Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich z 2008 r.
 • Międzynarodowa konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej z 1988 r.
 • Dyrektywy w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (wyciąg).
 • Dyrektywy ustanawiające wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków z 2002, 2009 i 2011 r.
 • Dyrektywa ustanawiająca zasady dochodzenia w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego z 2009 r.
 • Dyrektywa w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery z 2009 r.