LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Oferta

Specjalistyczne usługi prawne stanowią obecnie nieodłączny element zarządzania każdym przedsiębiorstwem transportowym. Nie jest tajemnicą, że branża ta podlega obszernemu i często nowelizowanemu ustawodawstwu, wymuszając na jej przedstawicielach konieczność nieustannego nadążania za zmieniającymi się przepisami. Dzięki współpracy z zaufaną kancelarią prawną mogą jednak Państwo uwolnić się od tego, najczęściej dość uciążliwego, obowiązku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przewoźników, przygotowaliśmy dla nich obszerną i kompleksową ofertę usług, która pozwoli im uzyskać profesjonalne wsparcie w najbardziej pożądanych obszarach. Doskonale rozumiemy, że Państwa potrzeby są w tej sferze odmienne, dlatego nasi klienci samodzielnie decydują, co będzie wchodzić w jej zakres.

Filar naszej oferty stanowi stała obsługa prawna, dedykowana przedsiębiorcom, którym w sposób szczególny zależy na regularnej, nieprzerwanej współpracy z prawnikami, gotowymi nieść pomoc zarówno w sprawach bieżących, jak i zdarzeniach nagłych. Do jednych z podstawowych, świadczonych przez nas usług należy również reprezentacja naszych klientów na drodze sądowej oraz w postępowaniach arbitrażowych, gwarantująca pełną ochronę ich interesów. Nasza kancelaria jest ponadto wyspecjalizowana w windykowaniu faktur transportowych. Wspieramy dochodzących swoich roszczeń wierzycieli przed wymiarem sprawiedliwości, jak również uczestniczymy w polubownym ściąganiu należności, dbając, aby podejmowane na tym etapie działania mieściły się w granicach prawa i, co najważniejsze, były skuteczne.

Dla naszych klientów przygotowujemy także audyty koncentrujące się na kluczowych aspektach prawnych oraz pomagamy im w rzetelnym rozliczaniu kierowców i prowadzeniu ewidencji czasu ich pracy. Służymy w dodatku swoim wsparciem w przygotowaniach do z reguły stresujących kontroli w siedzibie przedsiębiorcy, a gdy zajdzie taka potrzeba, możemy również uczestniczyć w ich przebiegu.

NASZA
OFERTA​

Stała Obsługa
Prawna

Ewidencja czasu
pracy

Wsparcie podczas
kontroli

Audyty
transportowe

Szkolenia
transportowe

Obsługa
kadrowa

Stała Obsługa
Prawna

Ewidencja czasu
pracy

Wsparcie podczas
kontroli

Audyty
transportowe

Szkolenia
transportowe

Obsługa
kadrowa

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne