LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria
LEGAL INTERMODAL

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne w firmach transportowych

Rzetelne prowadzenie spraw firmy transportowej nie jest możliwe bez znajomości prawa administracyjnego, rozumianego zarówno jako prawo administracyjne materialne, jak również procesowe. Ubieganie się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencję spedycyjną lub krajowy przewóz osób – wszystko to odbywa się właśnie w ramach procedury administracyjnej, kończącej się wydaniem stosownej decyzji.

Wiedząc, jak obszerna, skomplikowana i wyspecjalizowana jest to gałąź prawa, zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie także na tym obszarze. Z naszą pomocą będą Państwo w stanie płynnie przejść przez każdą przewidzianą dla załatwienia danej sprawy procedurę, nie narażając się na niepotrzebne komplikacje, nieprzyjemności, czy dodatkowe koszty.

Zachęcamy dlatego, aby przy pojawieniu się jakichkolwiek wątpliwości, skorzystać z naszej fachowej porady prawnej!

Prawo administracyjne – zakres usług dla firm transportowych

Nasze doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego pozostaje ukierunkowane na podmioty świadczące usługi transportowe w kraju i poza jego granicami. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu już na początkowych etapach zakładania własnej działalności przewozowej, a następnie wspierać naszych klientów podczas każdych następnych i koniecznych konfrontacji z organami administracji publicznej.

W ramach podejmowanych działań zajmujemy się w szczególności:

  • Pomocą w dopełnieniu wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania wymaganych w transporcie zezwoleń i licencji;
  • Reprezentowaniem naszych klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniach sądowych (również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • Sporządzaniem pism administracyjnych oraz odwołań od decyzji administracyjnych;
  • Legalizacją pobytu w Polsce cudzoziemców zatrudnianych na stanowiskach kierowców zawodowych;
  • Składaniem deklaracji na podatek od środków transportowych.

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia lub porady w jednym z powyższych obszarów, zapraszamy do kontaktu!

prawo administracyjne

Prawo administracyjne – zakres usług dla firm transportowych

Nasze doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego pozostaje ukierunkowane na podmioty świadczące usługi transportowe w kraju i poza jego granicami. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu już na początkowych etapach zakładania własnej działalności przewozowej, a następnie wspierać naszych klientów podczas każdych następnych i koniecznych konfrontacji z organami administracji publicznej.

W ramach podejmowanych działań zajmujemy się w szczególności:

  • Pomocą w dopełnieniu wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania wymaganych w transporcie zezwoleń i licencji;
  • Reprezentowaniem naszych klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniach sądowych (również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym);
  • Sporządzaniem pism administracyjnych oraz odwołań od decyzji administracyjnych;
  • Legalizacją pobytu w Polsce cudzoziemców zatrudnianych na stanowiskach kierowców zawodowych;
  • Składaniem deklaracji na podatek od środków transportowych.

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia lub porady w jednym z powyższych obszarów, zapraszamy do kontaktu!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne