LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Szkolenia transportowe

Szkolenia transportowe dla przedsiębiorców

To tematyczne szkolenia dopasowane zakresem merytorycznym do rodzaju wykonywanego transportu drogowego (krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy). Szkolenia te są organizowane zarówno dla szerszego gremium, jak i w formie indywidualnych prelekcji.

Przykładowe tematy wygłaszanych prelekcji:

 1. Kontrole drogowe na terenie Unii Europejskiej;
 2. Poprawne metody zastosowania prawa przewozowego w firmie transportowej;
 3. Płace minimalne na terenie Unii Europejskiej;
 4. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym;
 5. Ochrona danych osobowych, w kontekście RODO;
 6. Zastrzeganie znaków towarowych i nazw;
 7. Upadłość i restrukturyzacje przedsiębiorstw;
 8. Etapy postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego;
 9. Czas pracy kierowców;
 10. Automatyczne rozliczanie delegacji służbowych;
 11. Uzyskiwanie druków A1 dla obcokrajowców;
 12. Zabezpieczenie majątków prywatnych poprzez przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe;
 13. Metody na obniżenie cen ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie transportowej.

Wybrane prezentacje:

 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, podróże służbowe;
 2. Zabezpieczenie majątku prywatnego poprzez przekształcenie jednoosobowych działalności w spółki kapitałowe.

Szkolenia transportowe dla kierowców

Szkolenia, które przeprowadzamy, obejmują swoim zakresem wszelkie akty prawne niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy (pozwalające na uchylenie się od podwójnej odpowiedzialności za część naruszeń, jakich dopuszczają się kierowcy). Zawsze są one dopasowane merytorycznie do zebranej grupy Uczestników.

Przykładowy zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Rozporządzenie (WE) 561/2006 (czas pracy, jazdy, przerw i odpoczynków);
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85;
 3. Ustawa o czasie pracy kierowców.

Wybrane prezentacje:

 1. Prezentacja z zakresu czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców;
 2. Prezentacja pod hasłem: „Co każdy szofer powinien wiedzieć, czyli kompendium informacji, które mogą przydać się kierowcy na drodze”.
KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne