LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Prawo umów w obrocie gospodarczym

Kancelaria
LEGAL INTERMODAL

Prawo umów
w obrocie gospodarczym

Kancelaria Transportowa LEGAL INTERMODAL świadczy usługi w zakresie negocjacji, zawierania i skutecznego zabezpieczenia różnego rodzaju umów w obrocie gospodarczym tj. projekt umowy, negocjacje, ogólne warunki współpracy, zabezpieczenia realizacji umów itp.

Posiadamy bardzo doświadczenie w sporządzaniu specjalistycznych umów i dokumentacji dla branży transportowej:

 • Umowa spedycji;
 • Umowa przewozu;
 • Umowa outsourcingu;
 • Umowa zlecenia transportowego;
 • Umowa pomiędzy przewoźnikiem a spedytorem;
 • Umowa pomiędzy klientem a spedytorem;
 • Ogólne warunki zleceń transportowych;
 • Ogóle warunki zleceń spedycyjnych;
 • Umowa o pracę z kierowcą;
 • Umowa samozatrudnienia dla kierowcy;
 • Umowa zlecenia dla kierowcy;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia;
 • Regulamin pracy;
 • Regulamin wynagradzania;
 • Ocena ryzyka zawodowego;
 • Umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, darowizny;
 • Umowa dotycząca działalności agencji pracy tymczasowej;
 • Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt.
Prawo umow 1
Młotek sądowy

Posiadamy bardzo doświadczenie w sporządzaniu specjalistycznych umów i dokumentacji dla branży transportowej:

 • Umowa spedycji;
 • Umowa przewozu;
 • Umowa outsourcingu;
 • Umowa zlecenia transportowego;
 • Umowa pomiędzy przewoźnikiem a spedytorem;
 • Umowa pomiędzy klientem a spedytorem;
 • Ogólne warunki zleceń transportowych;
 • Ogóle warunki zleceń spedycyjnych;
 • Umowa o pracę z kierowcą;
 • Umowa samozatrudnienia dla kierowcy;
 • Umowa zlecenia dla kierowcy;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia;
 • Regulamin pracy;
 • Regulamin wynagradzania;
 • Ocena ryzyka zawodowego;
 • Umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, darowizny;
 • Umowa dotycząca działalności agencji pracy tymczasowej;
 • Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt.
KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne