LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Kontrole Border Force

Kancelaria
LEGAL INTERMODAL

Kontrole
Border Force

 Natychmiastowa pomoc prawna

Jako kancelaria wyspecjalizowana w prawie transportowym, służymy przewoźnikom podróżującym do Wielkiej Brytanii fachową pomocą i wsparciem na wypadek kontroli przeprowadzanych przez tamtejsze służby celne Border Force UK.

W ramach podejmowanych działań:

  • wnosimy w terminie sprzeciw lub odwołanie od nałożonych za granicą mandatów i kar finansowych do właściwych organów,
  • przygotowujemy wszelkie wymagane dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dowody,
  • szkolimy naszych klientów ze znajomości obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania na wypadek kontroli brytyjskich służb celnych,
  • pomagamy w przystąpieniu do programu akredytacyjnego Civil Penalty Accreditation Scheme.

Przypominamy, że przewoźnicy wykonujący przewozy do Wielkiej Brytanii, podlegają kontroli imigracyjnej oraz celnej osób i towarów wwożonych na terytorium państwa, do przeprowadzania której upoważniona jest specjalna jednostka zabezpieczająca granicę – Border Force UK.

W pierwszych miesiącach 2023 roku nastąpił drastyczny wzrost kar za wwóz do Wielkiej Brytanii nielegalnych imigrantów, nawet w sytuacji, gdy kierowca nie zdaje sobie sprawy z ich obecności w naczepie. Sankcje finansowe grożą w dodatku za nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu. Ich wysokość może osiągać nawet 10 tys. funtów za każdego wykrytego, nielegalnego imigranta i 6 tys. funtów w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia pojazdu.

Na skutek wprowadzonych zmian i zaostrzenia mandatów zapotrzebowanie firm transportowych na specjalistyczną pomoc prawną wzrosło. Przewoźników, którzy zostali ukarani przez brytyjskie służby celne, zapraszamy do niezwłocznego skontaktowania się z naszą kancelarią. Nasi specjaliści podejmą w Państwa imieniu wszelkie środki niezbędne do anulowania lub obniżenia wysokości grzywny!

Jako kancelaria wyspecjalizowana w prawie transportowym, służymy przewoźnikom podróżującym do Wielkiej Brytanii fachową pomocą i wsparciem na wypadek kontroli przeprowadzanych przez tamtejsze służby celne Border Force UK.

W ramach podejmowanych działań:

  • wnosimy w terminie sprzeciw lub odwołanie od nałożonych za granicą mandatów i kar finansowych do właściwych organów,
  • przygotowujemy wszelkie wymagane dla korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dowody,
  • szkolimy naszych klientów ze znajomości obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania na wypadek kontroli brytyjskich służb celnych,
  • pomagamy w przystąpieniu do programu akredytacyjnego Civil Penalty Accreditation Scheme.
portrait-of-male-security-guard-with-radio-station
closeup-shot-of-a-black-car-in-the-parking-lot-with-a-blurred-background

 Program Akredytacji Kar Cywilnych

Podstawowym sposobem na uniknięcie lub obniżenie wysokich kar, jakie grożą za wwóz do Wielkiej Brytanii nielegalnych imigrantów i niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu, jest uczestnictwo w brytyjskim, bezpłatnym programie Akredytacji Kar Cywilnych. Zakwalifikowanie się do członkostwa w nim wymaga jednak spełnienia określonych warunków, w szczególności w postaci posiadania skutecznego systemu bezpieczeństwa pojazdów oraz odpowiedniego przeszkolenia kierowców.

Nasza kancelaria jest gotowa pomóc Państwu w dopełnieniu wszelkich wymaganych w tym zakresie formalności. Dzięki uczestnictwu w programie akredytacyjnym Border Force nasi klienci mogą realnie zabezpieczyć się przed szeregiem negatywnych konsekwencji, jakie grożą w razie naruszenia (zwłaszcza nieumyślnego) brytyjskiego porządku prawnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania specjalistycznej pomocy!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne