LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Prawo pracy

Kancelaria
LEGAL INTERMODAL

Prawo pracy

 Prawo pracy w firmach transportowych

Prowadzenie firmy przewozowej wiąże się nie tylko z koniecznością znajomości przepisów transportowych, ale i prawa pracy. W związku z tym, że prawo pracy normuje ogół wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy i występujących pomiędzy nimi relacji, posiadanie wiedzy w tym zakresie zdaje się bez wątpienia rzeczą niezbędną.

Odpowiadając na potrzeby klientów, nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną i merytoryczne doradztwo z zakresu prawa pracy firmom z sektora TSL. Ze względu na wagę problemów i konfliktów, jakie mogą pojawić się na tym obszarze, w większości przypadków ich skuteczne i szybkie rozwiązanie staje się możliwe jedynie przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

Dzięki naszemu wsparciu zmniejszamy wynikające z prawa pracy ryzyko, które ciąży na pracodawcach, gwarantując zarazem poszanowanie i przestrzeganie praw wszystkich zatrudnianych w firmie pracowników.

Zakres usług mieszczących się w doradztwie prawnym dla firm transportowych

Działania, jakie podejmujemy na rzecz naszych klientów, mają na celu wspieranie ich w przestrzeganiu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zważając na liczne zmiany, jakie następują na tym polu, przez cały czas czuwamy, by zawsze byli Państwo przygotowani na nowe rozwiązania. W ten sposób minimalizujemy również ryzyko nałożenia kar, grożących pracodawcom w razie wykrycia nieprawidłowości przez organy kontrolne.

Do jednych z podstawowych usług, jakie oferujemy naszym klientom, należy:

 • sporządzanie, opiniowanie i analizowanie umów (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne), regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ogólnych warunków zleceń transportowych, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz innych,
 • badanie zasadności zwolnień pracowników oraz czuwanie, by odbywały się one zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców, obejmująca legalizację ich pobytu i pracy,
 • reprezentowanie pracodawców przed sądami w sporach z pracownikami,
 • wsparcie podczas kontroli PIP, ZUS, US,
 • doradztwo prawne w bieżących sprawach wynikających z prawa pracy.

W razie wystąpienia problemów na gruncie prawa pracy zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!

prawo pracy

Zakres usług mieszczących się w doradztwie prawnym dla firm transportowych

 • Działania, jakie podejmujemy na rzecz naszych klientów, mają na celu wspieranie ich w przestrzeganiu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zważając na liczne zmiany, jakie następują na tym polu, przez cały czas czuwamy, by zawsze byli Państwo przygotowani na nowe rozwiązania. W ten sposób minimalizujemy również ryzyko nałożenia kar, grożących pracodawcom w razie wykrycia nieprawidłowości przez organy kontrolne.

  Do jednych z podstawowych usług, jakie oferujemy naszym klientom, należy:

  • sporządzanie, opiniowanie i analizowanie umów (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne), regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ogólnych warunków zleceń transportowych, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności oraz innych,
  • badanie zasadności zwolnień pracowników oraz czuwanie, by odbywały się one zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców, obejmująca legalizację ich pobytu i pracy,
  • reprezentowanie pracodawców przed sądami w sporach z pracownikami,
  • wsparcie podczas kontroli PIP, ZUS, US,
  • doradztwo prawne w bieżących sprawach wynikających z prawa pracy.

  W razie wystąpienia problemów na gruncie prawa pracy zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne