LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Czy zmiana reguł naliczania mautu dla pojazdów dwupaliwowych jest zgodna z prawem?

16 czerwca br. niemiecki ustawodawca znowelizował ustawę o opłatach za korzystanie z dróg i autostrad.

Zmiany godzą głównie w tych, którzy zamontowali instalację gazową CNG w pojazdach fabrycznie wyprodukowanych jako napędzane paliwem dieslowskim. 

Od 1 stycznia 2019 r. do dziś wiele polskich firm realizujących transporty w kraju naszych zachodnich sąsiadów lub tranzytem przez Niemcy zdecydowało się na zamontowanie instalacji gazowej CNG w pojazdach fabrycznie przystosowanych do spalania oleju napędowego. Nowe brzmienie niemieckiej ustawy przewiduje, że od dnia 01.10.2021 zwolnione z obowiązku płacenia myta będą tylko te pojazdy napędzane gazem, które spalają wyłącznie błękitne paliwo, albo wyjechały z fabryki jako dwupaliwowe i mieszanka dotyczy oleju napędowego i gazu LNG. Dodatkowo niemiecki ustawodawca wymaga przedłożenia zaświadczenia, że pojazd ma fabrycznie wystawiony certyfikat potwierdzający jego klasę spalinowości. 

Wielu, nie tylko polskich, ale również estońskich, czeskich, słowackich i niemieckich przewoźników doposażyło swoje środki transportu w instalacje gazowe w przekonaniu, że do końca 2023 roku będą mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia myta. Przedsiębiorcy transportowi dostosowali się przy tym do wytycznych BAG, zgodnie z którymi pojazdy muszą spalać głównie (przez większą część jazdy) gaz ziemny, a na dowód tego mają mieć zamontowane zbiorniki gazu CNG nie mniejsze niż 300-litrowe. 

Do początku 2021 roku przewoźnik posiadający w dokumentach pojazdu (w polu P3) wpis świadczący o jego przystosowaniu do spalania gazu CNG i wyposażeniu w zbiorniki gazu o łącznej pojemności 300 l oraz odpowiednią homologację mógł złożyć wniosek w TollCollect o wpisanie na tzw. białą listę. Wpis następował po dostarczeniu do operatora wspomnianych dokumentów – prawie w każdym przypadku TollCollect potwierdzał zwolnienie z obowiązku płacenia myta do końca roku 2023. 

Wraz ze zmianą w ustawie TollCollect zaprzestał wpisywania przewoźników posiadających pojazdy z instalacjami gazowymi na białą listę, a właściciele środków transportu, które już na niej widniały, otrzymują informację, że pojazdy zostaną z niej zrzucone 31 września 2021 r. Oznacza to, z punktu widzenia BAG i niemieckiego ustawodawcy, że od pierwszego października br. właściciele pojazdów posiadających niefabryczne instalacje gazowe muszą zacząć płacić niemieckie myto, niezależnie od tego, że początkowo zagwarantowano im zwolnienie z opłaty do końca roku 2023.

Kancelaria LEGAL INTERMODAL nie zgadza się z taką interpretacją i jest gotowa reprezentować każdego przewoźnika, który przed czerwcem 2021 roku zamontował instalacje gazowe w przekonaniu, że pojazd będzie zwolniony z myta do końca 2023 r. Tym bardziej, że podstawy do przyjęcia takiego założenia dało niemieckie państwo poprzez dotychczasową praktykę stosowania prawa. Pozwoliło to przyjąć założenie, że pojazdy te muszą być zwolnione z obowiązku płacenia myta do końca 2023 r. 

Kancelaria LEGAL INTERMODAL czeka na sygnały i kontakt z każdym przewoźnikiem, którego dotyka zmiana niemieckich przepisów regulujących opłaty za korzystanie z dróg. Kancelaria przygotowuje zbiorową inicjatywę przeciwko niemieckiemu BAG, którą jest gotowa przeprowadzić dla swoich klientów przez wszystkie instancje sądowe do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej włącznie, który już wcześniej, w roku 2020  orzekł, że niemieckie państwo w sprawie myta nie postępowało zgodnie z prawem.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne