LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Zabezpieczenie majątku prywatnego właścicieli firm transportowych w czasach pandemii COVID19 — sprawdzone rozwiązania.

Szanowni Państwo,

według najnowszych informacji branża transportowa to branża coraz częściej dotykana przez bankructwa. W ostatnim roku pandemia Covid-19 spowodował falę upadłości przedsiębiorstw transportowych.  Powodów upadłości i bankructw jest wiele więcej. Majątek prywatny należy zabezpieczyć niezależnie od panującej pandemii, ponieważ tylko wypracowane rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom spać spokojnie. Niewątpliwie przyczynami upadłości są również  : 

 1) niestabilna polityka gospodarcza i sytuacja na rynku międzynarodowym 

 2) dotkliwe konsekwencje zagranicznych kontroli w Europie Zachodniej 

 3) wysyp roszczeń kierowców przed sądami pracy (często grupowych) 

 4) niewypłacalność i nieuczciwość kontrahentów (firmy „wydmuszki”) 

 5) przeciąganie postępowań odszkodowawczych przez ubezpieczycieli, odmowy wypłacania odszkodowań.

Co ciekawe, problem upadłości dotyka przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzieje się tak  między innymi z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania kapitału w sytuacjach kryzysowych.W związku z powyższymi faktami, prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego w obecnej sytuacji na rynku w  formie jednoosobowych działalności gospodarczych nie jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku tej formy działalności w obecnym stanie prawnym w przypadku zaistnienia  problemów brak jest skutecznych narzędzi prawnych, pozwalających na wyjście z nich obronną ręką, przez zapewnienie płynności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie majątku prywatnego przedsiębiorcy oraz jego rodziny. 

Jako lekarstwo na taki stan rzeczy jawi się tu założenie nowej transportowej spółki kapitałowej lub możliwość przekształcenia obecnej  działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną), która z uwagi na korzyści, jakie ze sobą niesie (ograniczenie odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy, zabezpieczenie funkcjonowania firmy na wypadek śmierci lub choroby, większy prestiż czy też możliwość pozyskania kapitału) staje się coraz bardziej popularna. Mówiąc kolokwialnie, jeżeli wyobrazimy sobie przedsiębiorcę prowadzącego dwa odrębne życia – jako osoba prywatna i jako przedsiębiorca, to chodzi o wyłączenie wszystkich stosunków prawnych związanych z jego życiem zawodowym i utworzenie z nich spółki kapitałowej Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności, zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Kancelaria LEGAL INTERMODAL wyspecjalizowana w obsłudze firm transportowych może dostarczyć Państwu w trakcie przekształceń lub w przypadku otwierania nowych spółek, sprawdzony model operacyjny mający na celu zoptymalizowanie wszelkich aspektów prawno-podatkowych wpływających na zminimalizowanie kosztów prowadzenia firmy.  Począwszy od wykluczenia podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym po minimalizację zwiększonych kosztów działalności – obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych etc.

Prawnicy Kancelarii LEGAL INTERMODAL od lat doradzają przedsiębiorcom przy różnego typu transakcjach restrukturyzacyjnych, dotyczących zarówno długu, jak i majątku przedsiębiorcy. Doradzamy również wierzycielom, których kontrahenci są zagrożeni upadłością, starając się jak najefektywniej ochronić ich interesy (m.in. prowadzimy postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez nieuczciwych kontrahentów)

Doświadczenie, skuteczność oraz znajomość zarówno branży związanej z transportem, spedycją i logistyką to największe atuty Kancelarii LEGAL INTERMODAL.  Oferta Kancelarii skierowana jest do podmiotów, którym zależy na profesjonalnej oraz rzetelnej obsłudze prawnej w zakresie wykonywania transportu drogowego. 

Swoje największe doświadczenie procesowe Kancelaria LEGAL INTERMODAL zbudowała , reprezentując swoich klientów w sprawach z zakresu prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Dzięki doświadczeniu w obsłudze przedsiębiorstw transportowych, udało nam się wypracować szereg optymalnych rozwiązań prawnych, doskonale sprawdzających się w obecnym stanie prawnym oraz aktualnej sytuacji na rynku transportowym. 

Jako Kancelaria o długoletniemu doświadczeniu możemy zapewnić Państwu obsługę prawną z zakresu prawa transportowego na najwyższym poziomie.  Możemy sprawić, że Państwa firma  od teraz bezpiecznym i mocnym graczem na rynku usług transportowych. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne