LEGAL INTERMODAL KANCELARIA

Windykacja polubowna w transporcie – co wchodzi w jej zakres?

Nieterminowe płatności to poważny problem branży transportowej, szczególnie dotkliwy dla nowych lub mniejszych przewoźników, którym trudniej jest utrzymać prawidłową płynność finansową. Jeżeli nasz kontrahent spóźnia się z uregulowaniem faktury, oznacza to, że będziemy zmuszeni do podjęcia pierwszych działań windykacyjnych. Na całe szczęście, zanim sprawa trafi do sądu, mamy możliwość, aby rozwiązać zaistniały spór i odzyskać należną kwotę w sposób polubowny, w ramach tak zwanych działań miękkich.

Windykacja polubowna, nazywana również windykacją miękką lub przedsądową, stanowi pierwszy i jednocześnie obowiązkowy etap egzekwowania długu. W działania polubowne nie angażuje się sądu. Uczestniczą w nich jedynie wierzyciel oraz dłużnik, przy czym uprawniony do dochodzenia roszczeń może być reprezentowany również przez profesjonalistów – firmę windykacyjną lub specjalizującą się w windykowaniu faktur w transporcie kancelarię prawną. 

Na czym polega windykacja polubowna?

Windykacja polubowna, o ile zostanie przeprowadzona skutecznie, może uchronić wierzyciela przed koniecznością dochodzenia należnych roszczeń na drodze sądowej. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż wierzyciel dysponuje na tym etapie ograniczonymi środkami, pozwalającymi mu egzekwować należność. Skuteczność prowadzonych działań w dużej mierze zależy tu od doświadczenia i wiedzy uprawnionego, jego konsekwencji i stanowczości.

Windykacja polubowna opiera się przede wszystkim na przypomnieniach i wezwaniach dłużnika do zapłaty wraz ze wskazaniem konsekwencji, jakie grożą mu, gdyby nie wywiązał się on ze swojego świadczenia. Wierzyciel może kontaktować się z dłużnikiem na różne sposoby – telefonicznie, e-mailowo, listownie, czy za pośrednictwem wiadomości SMS. Gdy druga strona wyrazi na to zgodę, istnieje także możliwość, by spotkać się „w terenie”, to znaczy w miejscu pracy lub zamieszkania dłużnika. Sposób, charakter i częstotliwość dokonywania takich działań powinny zostać dostosowane do indywidualnego przypadku, uwzględniając m.in. to, z jakim dłużnikiem mamy do czynienia.

Windykacja polubowna może polegać także na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem oraz podejmowaniu prób, mających doprowadzić strony do zawarcia pisemnej ugody. Na skutek tego rodzaju działań dochodzi najczęściej do ustalenia nowego harmonogramu spłaty zaległości. Wierzyciel ma również prawo, by zgodzić się na m.in. rozłożenie zobowiązania na raty lub zrezygnowanie z odsetek.

Jeżeli wezwania do zapłaty nie przyniosą jednak zamierzonego skutku lub stronom nie uda się wypracować stosownego porozumienia, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę na drogę sądową.

Granice windykacji polubownej, czyli czego nie wolno wierzycielowi

Prowadząc windykację polubowną, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie korzystamy w tym miejscu z pomocy specjalistów, należy uważać, aby samemu nie przekroczyć granicy dopuszczalnych działań. Zarówno wierzyciel, jak i występujący w jego imieniu windykator, nie mają prawa na etapie przedsądowym do stosowania żadnych środków przymusu, czy zajmowania majątku dłużnika.

Nie mogą oni przede wszystkim być natarczywi, grozić dłużnikowi, nękać go i zastraszać jego lub jego bliskich, czy też nachodzić go, bez wcześniejszej zgody, w miejscu zamieszkania lub pracy z naruszeniem jego miru domowego lub nietykalności osobistej. Tego rodzaju zachowania mogą narazić uprawnionego na sankcje prawne.

Windykacja polubowna – samodzielnie czy z profesjonalnym windykatorem?

W kontekście windykacji polubownej jedną z podstawowych wątpliwości, z jaką mierzą się wierzyciele, jest to, czy lepiej windykować samemu, czy skorzystać z pomocy profesjonalistów. Za windykacją na własną rękę z pewnością przemawiają niższe koszty. Co więcej, jeśli wierzyciel ma również doświadczenie w tego rodzaju działaniach i wie, w jaki sposób rozmawiać z nielojalnymi kontrahentami, samodzielne egzekwowanie długu zdaje się dla niego rozwiązaniem opłacalnym.

Niestety w rzeczywistości takich osób nie jest wiele. Spora część wierzycieli błędnie zakłada, że wysłanie jednego wezwania do zapłaty od razu wywoła pożądany skutek. Zapominają oni, że skuteczna windykacja polubowna wymaga przede wszystkim systematycznych i stanowczych działań oraz posiadania odpowiedniej wiedzy o tym, jakie konsekwencje mogą grozić dłużnikowi uchylającemu się od spełnienia świadczenia, czy też w zakresie tego, jakich granic nie powinno się przekraczać. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy mamy do czynienia z regularnym dłużnikiem, a więc takim, który nie pierwszy raz spóźnia się z zapłatą za wykonaną usługę.

Mając na względzie to, że windykacja polubowna może uchronić nas przed czasochłonnym i uciążliwym postępowaniem sądowym, zdecydowanie warto zadbać, aby była ona prowadzona skutecznie. Za bezpieczniejsze i pewniejsze rozwiązanie trzeba uznać w związku z tym współpracę z firmą windykacyjną lub kancelarią prawną, taką jak LEGAL INTERMODAL. Współpraca z windykatorami nie tylko znacząco zwiększa szansę na szybkie odzyskanie długu, ale i pozwala zaoszczędzić Państwu cenny czas oraz nie narazić na niepotrzebny stres. Zwracamy jednak uwagę na to, by do specjalistów w windykowaniu faktur w transporcie zwracać się niezwłocznie! Natychmiastowe podjęcie stosownych działań wraz z utrzymaniem ich regularności będzie dla dłużnika sygnałem, aby traktować tę sprawę poważnie.

KANCELARIA LEGAL INTERMODAL​

Profesjonalne wsparcie prawne