Licencje i zezwolenia wymagane w transporcie a koszty

Prowadzenie działalności transportowej w kraju i poza jego granicami nierzadko wiąże się na starcie z niemałymi kosztami ponoszonymi w związku z koniecznością uzyskania wszystkich wymaganych w tej branży licencji i zezwoleń. Ile kosztują w takim razie podstawowe, najważniejsze dokumenty, uprawniające do legalnego wykonywania przewozów drogowych? Ile kosztuje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? Pierwszy, podstawowy […]

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR – co to za dokument i kiedy jest wymagany?

Przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na specyficzne właściwości tychże towarów i zagrożenie, jakie mogą stanowić one dla ludzkości i środowiska, podlega ścisłym wymogom i obwarowaniom. Jednym z nich jest świadectwo dopuszczenia ADR, które powinny posiadać określone pojazdy, wykorzystywane do transportu niebezpiecznych ładunków. W jakich konkretnie sytuacjach wymagane będzie świadectwo dopuszczenia ADR i jak je uzyskać? […]

Te zdarzenia spowodują cofnięcie licencji w zakresie przewozu osób i pośrednictwa

Niezależnie od tego, na jaki okres wydano licencję na przewóz osób lub licencję spedycyjną, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (u.t.d.), jeżeli dojdzie do określonych w tej ustawie zdarzeń, właściwy organ będzie uprawniony, by cofnąć przewoźnikowi posiadane dokumenty. O jakich konkretnie zdarzeniach mowa? Z czym wiąże się […]

Co wolno, a czego nie wolno nadawcy przesyłki w przewozach krajowych?

Mimo że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wedle swego uznania, na co pozwala im wyrażona w art. 3531 KC zasada swobody umów, w zakresie nieuregulowanym w takiej umowie zastosowanie znajdą przepisy odpowiedniego aktu prawnego. Gdy mowa o prawach, obowiązkach, jak również ograniczeniach obowiązujących nadawcę przesyłki, tam też będziemy musieli sięgnąć w szczególności do […]

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przed upadłością firmę może uchronić tylko postępowanie restrukturyzacyjne, przyznające zagrożonym bankructwem przedsiębiorcom określone narzędzia. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne przewidziano cztery rodzaje restrukturyzacji. W zależności od tego, jakie postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wybrane, dla dłużnika będzie się to wiązać z określonymi obowiązkami i uprawnieniami. Jakie są w takim razie rodzaje restrukturyzacji? […]

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia przeszkód w przewozie?

Ustalając zasady i warunki współpracy z kontrahentem, firmy przewozowe powinny zadbać również o staranne uregulowanie przypadków związanych z wystąpieniem przeszkód w przewozie. W ustawodawstwie krajowym i międzynarodowym przeszkody te dzielą się na przeszkody w wykonaniu przewozu zgodnie z pierwotnymi ustaleniami oraz przeszkody w wydaniu przesyłki. Jak należy postępować, gdy dojdzie do tego rodzaju zdarzeń? Przeszkody […]

Praca kierowcy w porze nocnej. O tym należy wiedzieć!

Analizując pracę kierowcy zawodowego w porze nocnej, nie możemy poprzestać wyłącznie na Kodeksie pracy, bowiem czas pracy kierowców jest regulowany również przez odrębną ustawę – ustawę o czasie pracy kierowców. Kiedy mamy więc do czynienia z pracą kierowcy w porze nocnej i jak powinno ustalać się wynagrodzenie takiego pracownika?   Jak porę nocną definiuje ustawa […]

Czym jest licencja spedycyjna i jak ją otrzymać?

Licencja spedycyjna, oficjalnie nazywana licencją na pośrednictwo przy przewozie rzeczy lub osób, jest jednym z podstawowych i kluczowych dokumentów funkcjonujących w sektorze TSL. Licencją spedycyjną powinny legitymować się wszystkie firmy, które chcą świadczyć usługi z zakresu planowania i organizacji przewozów drogowych dla przewoźników. Jak w takim razie można ją uzyskać? Jakie wymagania należy spełnić? Licencja […]

Od 17 lutego br. obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Od 17 lutego 2024 roku obowiązują nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych. Zmiany te nastąpiły na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, które to uchyliło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. O czym powinni […]

Praca kierowcy zawodowego w nadgodzinach. Prawidłowe zasady rozliczania

Kierowcy zawodowi, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Zachodzi tu jednak pewna różnica, ponieważ w przypadku tej grupy poza przepisami ustawy Kodeks pracy zastosowanie znajdzie również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. W jakich przypadkach możliwe są nadgodziny kierowcy i jak powinno się je rozliczać? Powołując […]