Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty

Polscy przewoźnicy bardzo często nawiązują relacje biznesowe z przedsiębiorstwami mającymi swoje siedziby w innych państwach Unii Europejskiej. Wielu z nich, zanim zdecyduje się jednak na konkretną współpracę, zastanawia się, co w przypadku wystąpienia ewentualnego sporu. W jaki sposób możliwe będzie dochodzenie roszczeń w sprawach transgranicznych? Podstawową procedurą przewidzianą na wypadek takich zdarzeń jest procedura w […]

Jak dochodzić roszczeń w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym?

Perspektywa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej najczęściej nie napawa wierzycieli przesadnym optymizmem. Tymczasem w pewnych przypadkach mogą oni, zamiast tradycyjnej drogi postępowania, skorzystać z procedury odbywającej się w całości elektronicznie, w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, które kończy się wydaniem nakazu zapłaty. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to postępowanie toczące się w całości elektronicznie, a więc bez […]

Co jest niezbędne do przejazdu pojazdu nienormatywnego?

Pojazdy określane jako nienormatywne, a więc przekraczające w szczególności swoimi wymiarami lub masą standardowe, dopuszczalne przepisami parametry, nie mogą swobodnie poruszać się po naszych drogach. Ich przejazd obwarowany jest dodatkowymi wymogami, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Ruch pojazdu nienormatywnego, inaczej pojazdu lub zespołu pojazdów, którego […]

Wynagradzanie kierowców w przewozach międzynarodowych po ostatnich zmianach 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w zasadach wynagradzania kierowców w przewozach międzynarodowych nastąpiły gruntowne zmiany. Wszystko rozpoczęło się 2 lutego 2022 r., od kiedy to przewozy międzynarodowe przestały być uznawane za podróż służbową. 19 sierpnia 2023 r. w życie weszła natomiast ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, wprowadzająca również zmiany w innych aktach prawnych, […]

Kiedy można uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdu?

Pojazdy poruszające się po polskich drogach muszą spełniać określone warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak uzyskanie odstępstwa od tego wymogu. […]

Procedura reklamacyjna w przewozach międzynarodowych

Reklamacja jest pierwszym, podstawowym i przedsądowym sposobem dochodzenia roszczeń od przewoźnika. Dla jej skuteczności kluczowe pozostają dwie kwestie: terminy składania zastrzeżeń oraz wymagane dokumenty. Procedura reklamacyjna przewidziana na gruncie przepisów międzynarodowych różni się jednak od tej, jaką znamy z ustawodawstwa krajowego. Jak w takim razie składać reklamacje w przewozach międzynarodowych i kto jest do tego […]

Jak przebiega windykacja sądowa w transporcie?

Młotek sądowy

Windykacja sądowa to kolejny, następujący po windykacji polubownej etap ściągania należności od dłużnika. Wkroczenie na drogę sądową stanie się konieczne, gdy mimo przypomnień o istniejącym zadłużeniu oraz wezwań do zapłaty, dłużnik nadal nie wykazuje chęci, aby współpracować. Kierując sprawę na drogę sądową, należy pamiętać, że postępowanie toczące się przed wymiarem sprawiedliwości podlega określonym przepisom i […]

Windykacja polubowna w transporcie – co wchodzi w jej zakres?

Nieterminowe płatności to poważny problem branży transportowej, szczególnie dotkliwy dla nowych lub mniejszych przewoźników, którym trudniej jest utrzymać prawidłową płynność finansową. Jeżeli nasz kontrahent spóźnia się z uregulowaniem faktury, oznacza to, że będziemy zmuszeni do podjęcia pierwszych działań windykacyjnych. Na całe szczęście, zanim sprawa trafi do sądu, mamy możliwość, aby rozwiązać zaistniały spór i odzyskać […]

Potrącenie z faktur za fracht w przewozie krajowym

Potrącenie z faktur za fracht w przewozie krajowym

Niejednokrotnie w stosunkach pomiędzy przewoźnikami a spedycjami dochodzi do sytuacji gdy w przypadku pojawienia się szkody wierzytelność zleceniodawcy zostaje potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Czy prawo krajowe dopuszcza możliwość potrącenia należności z faktur za dokonany fracht? Tak, jednak sprawa nie jest oczywista, a determinantem prawidłowego działania zleceniodawcy jest dokonanie skutecznego potrącenia. Jak zatem dokonać potrącenia z […]

Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych

Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych

Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej spotykam się z klauzulami umownymi zawartymi w umowach przewozu, zleceniach transportowych, w których zastrzegana jest kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych. Przykładowy zapis takiej klauzuli brzmi: Zleceniobiorca dostarczy w terminie 10 dni od dnia zakończenia zlecenia fakturę wraz z kompletem dokumentów transportowych (tj. dokument CMR, listy przewozowe, kwity paletowe) […]