Aktualności

12 września 2022

Potrącenie z faktur za fracht w przewozie krajowym

Niejednokrotnie w stosunkach pomiędzy przewoźnikami a spedycjami dochodzi do sytuacji gdy w przypadku pojawienia się szkody wierzytelność zleceniodawcy zostaje potrącana z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Czy prawo krajowe […]
29 sierpnia 2022

Kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów przewozowych

Wielokrotnie w swojej praktyce zawodowej spotykam się z klauzulami umownymi zawartymi w umowach przewozu, zleceniach transportowych, w których zastrzegana jest kara umowna za nieterminowe dostarczenie dokumentów […]
18 sierpnia 2022

Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców w okresie od 12 sierpnia 2022 do 30 września 2022

UWAGA! Dobre wieści dla kierowców i przewoźników. W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością […]
25 lipca 2022

Jak przeszkody w przewozie regulują przepisy krajowe i międzynarodowe?

Transport, niezależnie od tego, jaką odbywa się drogą, jest obarczony ryzykiem powstania różnego rodzaju przeszkód. Niektóre z nich tylko utrudniają realizację zlecenia, natomiast są również i […]
18 lipca 2022

Towary niebezpieczne na gruncie konwencji ADR i konwencji CMR

Transport towarów niebezpiecznych obwarowano surowymi, restrykcyjnymi wymogami. Największe znaczenie odgrywa w tym przypadku sposób zabezpieczenia ładunku, który powinien uniemożliwiać jego wydostanie się na zewnątrz. Jakie przepisy […]
29 czerwca 2022

Odwołanie od decyzji ITD

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), jako specjalny organ kontrolujący przestrzeganie przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, jest upoważniona do nakładania […]
27 czerwca 2022

Dobra reputacja przewoźnika – co zmieniło się od 1 marca 2022 r.?

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest cieszenie się dobrą reputacją – i to nie tylko w momencie […]
21 czerwca 2022

Odstąpienie od umowy przewozu i jego konsekwencje

Na odstąpienie od umowy przewozu zezwalają wyłącznie przepisy krajowe. Taką możliwość przewiduje zarówno ustawa prawo przewozowe, jak i kodeks cywilny w części poświęconej umowie przewozu. Nie […]
27 maja 2022

Kierowcy na umowie o pracę i kierowcy na umowie zlecenia oskładkowani na tych samych zasadach

W lutym w związku z wejściem w życie przepisów Pakietu Mobilności zmieniły się zasady dotyczące wyliczania wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy podlegają pod przepisy o […]