Jak przeszkody w przewozie regulują przepisy krajowe i międzynarodowe?