Aktualności

10 maja 2022

Skuteczna windykacja należności w transporcie – z jakich metod skorzystać?

Branża transportowa od lat mierzy się z problemem opóźnień w zapłacie faktur za wykonane usługi. Sytuacje takie zdarzają się nawet tym firmom, które zachowały należytą staranność […]
22 kwietnia 2022

Pakiet Mobilności – kolejne zmiany już w maju, tym razem dla „busiarzy”

Mimo że od lutowych reform minęły już niespełna dwa miesiące, Pakiet Mobilności to nadal jeden z głównych tematów poruszanych w branży transportowej. Tym bardziej, że to […]
11 kwietnia 2022

Przedłużenie ważności wiz krajowych dla obywateli Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium Ukrainy władze polskie uchwaliły przepisy regulujące zasady legalizowania pobytu Ukraińców uciekających przed wojną do Polski oraz podejmowania […]
30 listopada 2021

Transport intermodalny – najważniejsze aspekty prawne.

W przypadku omawiania wszelkich zagadnień związanych z procesami transportowymi, w których wykorzystywane są różne jednostki ładunkowe należy zwrócić szczególną uwagę na terminy odnoszące się do tych […]
4 października 2021

Czy zmiana reguł naliczania mautu dla pojazdów dwupaliwowych jest zgodna z prawem?

16 czerwca br. niemiecki ustawodawca znowelizował ustawę o opłatach za korzystanie z dróg i autostrad. Zmiany godzą głównie w tych, którzy zamontowali instalację gazową CNG w […]
7 września 2021

Optymalizacja kosztów pracowniczych a ewidencja czasu pracy

Skrupulatne, regularne i rzetelne ewidencjonowanie czasu pracy to jeden z głównych sposobów pozwalających optymalizować koszty pracownicze oraz poprawnie wyliczać należne pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia. Trzeba […]
6 września 2021

Formuły handlowe Incoterms 2020 – obowiązki organizatorów przewozów intermodalnych. Charakterystyka porównawcza z Incoterms 2010.

Formuły handlowe Incoterms 2020 to inaczej skrótowe formuły, z których wynika podział kosztów, obowiązków oraz ryzyka między stronami które zawierają kontrakty handlowe. Regulują one która ze […]
23 sierpnia 2021

Pakiet Mobilności – ważne zmiany dla przewoźników w 2022-2026 r.

Pakiet Mobilności stawia przed firmami zajmującymi się przewozami międzynarodowymi wiele wyzwań. Zawiera szereg zmian i postanowień, które stopniowo będą wprowadzane w życie do 2026 r. Część […]
19 sierpnia 2021

Ładunki niebezpieczne w transporcie drogowym oraz kolejowym.

Za ładunki niebezpieczne uznaje się te przedmioty i materiały, które ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi […]