Aktualności

30 listopada 2021

Transport intermodalny – najważniejsze aspekty prawne.

W przypadku omawiania wszelkich zagadnień związanych z procesami transportowymi, w których wykorzystywane są różne jednostki ładunkowe należy zwrócić szczególną uwagę na terminy odnoszące się do tych […]
4 października 2021

Czy zmiana reguł naliczania mautu dla pojazdów dwupaliwowych jest zgodna z prawem?

16 czerwca br. niemiecki ustawodawca znowelizował ustawę o opłatach za korzystanie z dróg i autostrad. Zmiany godzą głównie w tych, którzy zamontowali instalację gazową CNG w […]
7 września 2021

Optymalizacja kosztów pracowniczych a ewidencja czasu pracy

Skrupulatne, regularne i rzetelne ewidencjonowanie czasu pracy to jeden z głównych sposobów pozwalających optymalizować koszty pracownicze oraz poprawnie wyliczać należne pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia. Trzeba […]
6 września 2021

Formuły handlowe Incoterms 2020 – obowiązki organizatorów przewozów intermodalnych. Charakterystyka porównawcza z Incoterms 2010.

Formuły handlowe Incoterms 2020 to inaczej skrótowe formuły, z których wynika podział kosztów, obowiązków oraz ryzyka między stronami które zawierają kontrakty handlowe. Regulują one która ze […]
23 sierpnia 2021

Pakiet Mobilności – ważne zmiany dla przewoźników w 2022-2026 r.

Pakiet Mobilności stawia przed firmami zajmującymi się przewozami międzynarodowymi wiele wyzwań. Zawiera szereg zmian i postanowień, które stopniowo będą wprowadzane w życie do 2026 r. Część […]
19 sierpnia 2021

Ładunki niebezpieczne w transporcie drogowym oraz kolejowym.

Za ładunki niebezpieczne uznaje się te przedmioty i materiały, które ze względu na swoje właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi […]
10 sierpnia 2021

Odpowiedzialność przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenia przesyłki na gruncie prawa przewozowego – jak radzić sobie z nieuczciwymi zapisami Zleceniodawców.

W czasach pandemii, kiedy warunki pracy w transporcie są bardziej wymagające niż zwykle przewoźnicy powinni pamiętać jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i działać w taki sposób […]
27 lipca 2021

Zarząd sukcesyjny w firmie transportowej działającej pod jednoosobową działalnością gospodarczą.

Wiele firm transportowych prowadzonych na rynku polskim prowadzone jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ustawodawca wychodząc naprzeciw  potrzebom przedsiębiorców w połowie 2018r. zaimplementował do Polskiego systemu prawnego […]
27 lipca 2021

Zabezpieczenie majątku prywatnego właścicieli firm transportowych w czasach pandemii COVID19 — sprawdzone rozwiązania.

Szanowni Państwo, według najnowszych informacji branża transportowa to branża coraz częściej dotykana przez bankructwa. W ostatnim roku pandemia Covid-19 spowodował falę upadłości przedsiębiorstw transportowych.  Powodów upadłości […]